raport evaluare

Raportul de evaluare reprezintă finalizarea procesului de finalizare a evaluării şi este uzual un document. Forma şi conţinutul acestuia este în conformitate cu standardele de evaluare (ANEVAR, IVSC) însă acestea pot prevede prezentarea acestuia chiar şi forma orală, în formă restrânsă dar şi exhaustivă în funcţie de tipul şi destinaţie evaluării. Astfel formele raportului de evaluare pot fi diferite şi putem enumera opinii sau forme restrânse, rapoarte de evaluare pentru vânzare, raportări financiare, active publice, insolventa, evaluare globală, garantare, etc. Deşi principial ele au aceiaşi structura ele diferă şi se individualizează în funcţie de scopul, tipul valorii şi destinaţia evaluării.

Rapoartele de evaluare sunt clare, corect întocmite şi redactate, respecta întocmai standardele necesare, beneficiază de o structurare şi ergonomie ridicată, suport media corespunzător şi poate fi uşor înţeles şi interpretat de persoane având cele mai variate specializări (auditori, manageri, economişti, jurişti, avocaţi, notari, judecători, specialişti în construcţii) dar şi orice alte persoane ce îl lecturează. În afară descrierii din punct de vedere tehnic, juridic, al metodelor utilizate în evaluare, raportul, beneficiază de anexe care conţin informaţii (inclusiv grafice) care dau o imagine completă asupra modului în care a fost stabilită valoarea şi întăresc raţionamentul ce a stat la baza evaluării şi obţinerii valorii.

Rapoartele pe care le furnizam sunt atât pe suportul clasic (document hârtie A4) dar şi în formă electronică în format.pdf securizat de intruziuni, editări şi alte posibile interferenţe fiind un document ce poate fi arhivat electronic, ceea ce poate contribui şi la protecţia mediului.

În imaginea alăturată se afla chiar extrase din rapoartele de evaluare realizate. Folosirea acestei imagini este interzisă pentru folosinţă de către terţi sub protecţia drepturilor de autor.