Consultanta / Due Dilligence

Consultanta de desfășoară atât în sectorul BC (Business Consulting) referitor la optimizarea resurselor şi strategiilor ce privesc domeniul de activitate în care ne manifestăm expertiză, dar şi în PM (project management) în special în domeniul investițiilor imobiliare în unități rezidențiale, hoteliere, industriale, comerciale sau logistice. De asemenea vă oferim consultanta şi "know how" şi în implementarea unor strategii, furnizarea de soluții.

Activitatea due dilligence este o activitate ce reprezinta o activitate de audit sau investigație ce privește o eventuala investiție. In baza acestei analize si a rezultatelor obținute o fuziune, o achiziție- preluare, poate previziona avantajele/beneficiile determina riscurile și poate influente strategiile de acțiune în viitor. 

Consultanta

Activitatea de consultanța se desfășoară în baza experienței şi a cunoștințelor dobândite a training ului specific din diverse domenii (evaluare, economie, urbanism, econometrie, demografie, statistică, managementul proiectelor). Serviciile de consultantă asista organizațiile, managementul societăților comerciale, persoanele fizice şi au ca scop optimizarea costurilor, investițiilor, stabilirea strategiilor, identificarea punctelor forte, a oportunităților, slăbiciunilor şi amenințărilor (analiza SWOT), identificarea potențialului de risc sau câștig.

Due Dilligence

Activitatea  de due dilligence presupune a furniza beneficiarului scenarii, informații și rezultate ce îl pun in fata unei activități previzibile si cu riscuri ce pot fi minimizate.  De asemenea se oferă răspunsuri la întrebări cheie, se investighează fenomene, procese similare și se descriu comportamentele înainte și după procesul de investiție/fuziune/achiziție.