arhitectura

SERVICII DE ARHITECTURA

Servicii complete de proiectare, de la faza de concept pana la finalizarea construcției. De asemenea se pot oferi servicii doar pentru una sau mai multe din fazele de mai jos în condițiile în care este posibil și părțile cad de acord.

-  împreuna cu beneficiarul si exprima intențiile investiționale, funcționale, de design, care vor fi implementate ținând cont de legislația și regulamentul de urbanism in vigoare
- se determina reglementările urbanistice specifice zonei in care se afla investiția- conține informații și condiționări de ordin juridic, economic si tehnic asupra terenului
- lista de avize și acorduri sunt cerute prin certificatul de urbanism si vor fi întocmite curespectarea legii 50/1991
- studii teren, implementarea temei de proiectare, direcția de design, studii planimetrice, studii funcționale, studii de soluții volumetrice, bugetul investiției
- conține planșe cu toate detaliile necesare implementării și realizării proiectului- liste de cantitati de materiale, caiete de sarcini, alte documente necesare construirii
- documentul final eliberat de primărie, care permite demararea lucrărilor de construire- conține toate avizele si acordurile solicitate si toate planșele de arhitectura împreuna cu documentația scrisa
- verificarea executării lucrărilor conform planșelor de detaliu- participarea la fazele determinante- elaborarea si soluționarea detaliilor noi care apar in timpul execuției
Pentru orice alte informații suplimentare contactați-ne la 

GC ARCHITECTURE SRL, George CENAN telefon +4 0744 70 90 80 george.cenan@gmail.com