cadastru

  • Tipuri de lucrări ce se pot executa: întocmirea documentațiilor cadastrale și topografice pentru intabulări în cartea funciara
  • întocmirea documentațiilor tehnice pentru obținerea autorizației de construire
  • întocmirea planurilor de situație necesare studiilor si proiectelor din domeniul construcțiilor, al urbanismului, al amenajării teritoriului, delimitarea unităților-administrativ teritoriale;
  • executarea măsurătorilor necesare realizării sau actualizării sistemelor informaționale specifice domeniului de activitate;
  • întocmirea documentațiilor topografice privind stabilirea și evaluarea terenurilor aflate în patrimoniul societăților comerciale cu capital de stat, potrivit legii;
  • executarea măsurătorilor si a lucrărilor tehnice necesare întocmirii documentațiilor privind exproprierea pentru utilitate publica;
  • trasarea si materializarea pe teren a limitelor imobilelor și a construcțiilor.
  • întocmirea planurilor de amplasament si delimitare pentru înscrierea in cartea funciara
  • întocmirea planurilor de situație necesare studiilor de pre-fezabilitate sau fezabilitate de interes local;
  • întocmirea planurilor parcelare;
Contact: Ionut Stana - Geomodel email: geomodel.net@gmail.com , tel: +4.0756.474.780