cadastru

  • Tipuri de lucrări ce se pot executa: întocmirea documentațiilor cadastrale și topografice pentru intabulări în cartea funciara

  • întocmirea documentațiilor tehnice pentru obținerea autorizației de construire

  • întocmirea planurilor de situație necesare studiilor si proiectelor din domeniul construcțiilor, al urbanismului, al amenajării teritoriului, delimitarea unităților-administrativ teritoriale;

  • executarea măsurătorilor necesare realizării sau actualizării sistemelor informaționale specifice domeniului de activitate;

  • întocmirea documentațiilor topografice privind stabilirea și evaluarea terenurilor aflate în patrimoniul societăților comerciale cu capital de stat, potrivit legii;

  • executarea măsurătorilor si a lucrărilor tehnice necesare întocmirii documentațiilor privind exproprierea pentru utilitate publica;

  • trasarea si materializarea pe teren a limitelor imobilelor și a construcțiilor.

  • întocmirea planurilor de amplasament si delimitare pentru înscrierea in cartea funciara

  • întocmirea planurilor de situație necesare studiilor de pre-fezabilitate sau fezabilitate de interes local;

  • întocmirea planurilor parcelare;

Contact: Ionut Stana - Geomodel email: geomodel.net@gmail.com , tel: +4.0756.474.780