certificate energetice cladiri verzi

  • Legea 372/2005 prevede la Art. 12 – alin. (2) Pentru categoriile de clădiri care se vând sau se închiriază, certificatul se elaborează prin grija proprietarului si se prezintă la încheierea contractului de vânzare-cumpărare, respectiv a contractului de închiriere.
  • Certificatul energetic reprezinta un act eliberat in condițiile legii, de către specialiști atestați (auditori energetici), cu o valabilitate de 10 ani, ce atesta performanta energetica a clădirii/unității de clădire.


Contact: Popa Ovidiu Gabriel - Klimax srl email: roklimax@yahoo.com , tel: +4.0747.271.231