Baza legala a evaluării în Romania

Legislatia nationala OG 24/2011, si a Uniunii Europene, Statutul, Codul etic si Standardele adoptate de către Asociația Nationala a Evaluatorilor din Romania - ANEVAR , SEV, SIE elaborat de IVSC, GE, GME, completate si armonizate de standardele TEGOVA, RICS , IFRS.

Legi cu incidenta in activitatea de evaluare: evaluare: OG 24/2011, impozitare si alte prevederi fiscale persoana fizice si juridice:  Codul Fiscal (taxare evaluare clădiri, reevaluări contabile, etc) garantare: OUG 29/2011, retrocedări despăgubiri: L255/2010, L10/2001,  L 18/1991, L 167/1997, L1/2000, Legea 247/2005 norme financiare:  Ordin 3055/2009 MFP

Alte legi si normative: Codul civil, Legea cadastrului ... 7/1996, Legea fondului funciar 18/1991, Legea 31/1990 Societile comerciale,  L46/2008 Codul Silvic, Legea nr. 350/ 2001 privind amenajarea teritoriului si urbanismul, Legislația de mediu precum si alte legi directe si conexe, standarde de contabilitate: IFRS, IAS

Concepte/definiții

Evaluare: este procesul/modalitatea prin care evaluatorul acționând în mod profesionist și in cunoștința de cauza identifica, definește corect tipul valorii si determina valoarea (exprimata uzual în masa monetara).

Valoarea – 1. este o măsura importantei a unor bunuri/proprietăți/active/idei/principii necesara in stabilirea unor ierarhizări ale nevoilor existente la un moment dat ale unui individ sau unui grup. 2. Valoarea este o suma materializata ca plata pentru posesia/folosința/dispoziția unui bun material sau nematerial și se exprima uzual în masa monetara. In funcție de utilizarea si scopul stabilirii valorii aceasta se poate nuanța in mai multe tipuri de noțiuni (preț, schimb, valoare de piață, justa, lichidare, investiție, impozitare, taxare, garanție, asigurare, etc.). (definițiile valorii pentru diferitele tipuri de valori sunt definite si în standardele de evaluare).

Evaluatorul – entitatea (persoana/firma) care utilizează in mod obiectiv, corect si pragmatic in baza raționamentului propriu si a informațiilor deținute,  respectând principiile, legislația si metodele general acceptate (enunțate si precizate în standarde) in scopul determinării unei/unor valori ale unor bunuri/proprietăți materiale sau nemateriale (active ne corporale).

Standarde – partea descriptiva a definițiilor, principiilor, regulilor si metodelor, generala acceptate, care stau la baza determinării valorii de către un evaluator.

Scopul evaluării /estimării

Vânzare, cumpărare, investiție

Despăgubiri

Impozitare clădiri pentru persoane fizice și persoane juridice, raportare financiara - contabila și administrație (CL, CJ, alte autorități)

Partaj, Succesiuni, etc.

Faliment / Insolventa

Urmărire investiție în curs

Proprietati imobiliare / Bunuri 

BUNURI

Proprietati imobiliare

Procedura

Procedură este descrisă sumar de următoarele etape menționate dintre care unele pot fi simultane:

1. Contactaţi-ne şi comunicați scopul și bunurile/proprietatile ce necesita a fi evaluate/estimate

2. Stabilirea datelor preliminare ce stau la baza relațiilor contractuale (termene, onorarii, alte precizări specifice) și realizarea formelor de forma şi fond între părți.

3. Furnizarea actelor necesare realizării evaluării și întocmirii raportului de evaluare

4. Inspecția activului/activelor (proprietăți, bunuri, etc).

5. Întocmirea raportului de evaluare/opiniei sau alte documente convenite.

6. Predarea raportului, explicații şi consultanta post evaluare, finalizarea obligațiilor contractuale asumate.

Raportul de evaluare / Opinia

Raportul de evaluare reprezintă finalizarea procesului de finalizare a evaluării şi este uzual un document. Forma şi conținutul acestuia este în conformitate cu standardele de evaluare (ANEVAR, IVSC) însă acestea pot prevede prezentarea acestuia chiar şi forma orală, în formă restrânsă dar şi exhaustivă în funcție de tipul și destinație evaluării. Astfel formele raportului de evaluare pot fi diferite şi putem enumera opinii sau forme restrânse, rapoarte de evaluare pentru vânzare, raportări financiare, active publice, insolventa, evaluare globală, garantare, etc. Deși principial ele au aceiași structura ele diferă şi se individualizează în funcție de scopul, tipul valorii şi destinația evaluării.

Rapoartele de evaluare sunt clare, corect întocmite şi redactate, respecta întocmai standardele necesare, beneficiază de o structurare şi ergonomie ridicată, suport media corespunzător şi poate fi ușor înțelese şi interpretate de persoane având cele mai variate specializări (auditori, manageri, economiști, juriști, avocați, notari, judecători, specialiști în construcții) dar şi orice alte persoane ce îl lecturează. În afară descrierii din punct de vedere tehnic, juridic, al metodelor utilizate în evaluare, raportul, beneficiază de anexe care conțin informații (inclusiv grafice) care dau o imagine completă asupra modului în care a fost stabilită valoarea şi întăresc raționamentul ce a stat la baza evaluării şi obţinerii valorii. 

Rapoartele pe care le furnizam sunt atât pe suportul clasic (document hârtie A4) dar şi în formă electronică în format.pdf securizat de intruziuni, editări şi alte posibile interferenţe fiind un document ce poate fi arhivat electronic, ceea ce poate contribui şi la protecția mediului.