drepturi de autor

Drepturi de autor termenii si conditiile utilizarii informatiilor de pe site.

Informațiile de pe prezentul site, textele, prezentarea nu pot fi copiate, republicate, reproduse, descărcate, transmise sau distribuite sub orice forma fara acordul autorului. Materialele publicate pot fi descărcate gratuit, pentru informare si in scopuri necomerciale, cu condiția respectării drepturile de autor si alte drepturi ce rezulta din acestea. Reproducerea partiala sau citarea materialelor partiala sau integrala se poate face doar făcându-se referință la autor si sursa, in mod explicit si doar cu acordul scris al autorului. Este libera citarea site-ului ca si legatura sau sursa de informații. Modificarea neautorizata sau folosirea materialelor pentru orice alt scop presupune violarea drepturilor de autor si a altor drepturi conexe. Reproducerea site-ului, clonarea acestuia se supune infracțiunilor prevazute de legea drepturilor de autor. Conceptia si textele incluse sunt originale, nu reprezinta prelucrari si in consecinta sunt supuse aceleiasi legi, iar folosirea inadecvata a continutului site-ului, defaimari si alte daune pot fi obiectul recuperarii materiale a daunelor estimate.