Activitatea de consultanţă se desfăşoare în baza experienţei şi a cunoştinţelor dobândite a trainingului specific din diverse domenii (evaluare, economie, urbanism, econometrie, demografie, statistică, managementul proiectelor). Serviciile de consultanţă asista organizațiile, managementul societăţilor comerciale, persoanele fizice şi au ca scop optimizarea costurilor, investiţiilor, stabilirea strategiilor, identificarea punctelor forţe, a oportunităţilor, slăbiciunilor şi ameninţărilor (analiza SWOT), identificarea potenţialului de risc sau câştig.
Această activitate de desfăşoară atât în sectorul BC (Business Consulting) referitor la optimizarea resurselor şi strategiilor ce privesc domeniul de activitate în care ne manifestăm expertiză, dar şi în PM (project management) în special în domeniul investiţiilor imobiliare în unităţi rezidenţiale, hoteliere, industriale, comerciale sau logistice. De asemenea vă oferim consultanta şi "know how" şi în implementarea unor strategii, furnizarea de soluţii.