Persoane juridice: informatii despre evaluarea cladirilor (necesara la impozitarea constructiile datorata de persoanele juridice)

Baza legala este Legea 571/2003 Codul Fiscal actualizat in 2011 in concordanta cu HCL stabilesc o cota de impozitare a activelor imobiliare (constructii) in cuantum de
0.25-1.5 % din valoarea de inventar a cladirilor reevaluate in ultimii 3 ani.
10-20%  din valoarea de inventar a cladirilor neevaluate in ultimii 3 ani
30-50%   valoarea de inventar a cladirilor neevaluate in ultimii 5 ani
Terenurile se impoziteaza in baza HCL si grilei existente la directia de taxe si impozite.

Pentru lamuriri suplimentare, va oferim informatii gratuite, si consultanta  asupra impozitelor reduse sau scutite, deductibilitatilor si optimizarilor si va stam la dispozitie pe mail la adresa experterra.invest@gmail.com sau la telefon 0745.393.001.

- Procedura de evaluare/reevaluare a cladirilor se realizeaza neselectiv (simultan) pentru toate activele din aceiasi clasa/grupa, va respecta standardele ANEVAR dar si cele contabile inclusiv cele cele IFRS  si presupune etapele ce duc la intocmirea urmatoarelor documente:
1. Raportul de evaluare pentru raportarea financiara  intocmit de expertul evaluator ANEVAR ( cu data evaluarii 31.12, si cu data inspectiei anterioara sau ulterioara dar intocmit astfel incat balanta la 31.12 si celelalte documente sa fie primite in termenul acceptat de catre primarie).
 Raportul de evaluare se intocmeste de evaluator in baza inspectiei si prin prezentarea in original, copie a a documnetelor: fisa activului - mijlocului fix (numar inventar c-tie, valoare inventar, data inregistrarii, valoarea amortizata, schite/planuri, si/sau documentul ce atesta detinerea activului (Atentie! Valoarea terenului nu face obiectul evaluarii iar active precum platformele, imprejmuirile, alte constructii speciale nu sunt impozabile (exceptie cladirile).
2. Proces verbal al AGA (care hotaraste reevaluarea activelor )
3. Nota contabile, cu inregistrarea diferentei dintre valoarea de inventar existenta si cea din raportul de evaluare
4. Balanta la 31.12 cu inregistrarea valorii reeevaluate in raportul de evaluare.
5. Declaratia rectificativa document pe care il puteti descarca de la sfarsitul acestei pagini.
6. Depunerea la Directia de Taxe si Impozite Locala a urmatoarelor documente prezentate la punctul 1, 2, 3, 4, 5.  Totodata la sediul autoritatii competente se va mai completa un formular impreuna cu inspectorul la care sunteti repartizat.

Este ideal ca balanta contabila de la 31.12, impreuna raportul de evaluare sa fie in acord si impreuna cu actele specificate sa fie depuse la inspectorul/departamentul de profil din cadrul primariei in termenul acceptat de catre institutie.

NOU ! Extras din Codul Fiscal si Normele metodologice valabile in anul 2013