legi standarde

Baza legala a evaluarii in Romania

Legislatia nationala OG 24/2011, si a Uniunii Europene, Statutul, Codul etic si Standardele adoptate de catre Uniunea Nationala a Evaluatorilor din Romania - ANEVAR , SIE editia 9 2011 elaborat de IVSC, GE, GME 2012 , completate si armonizate de standardele TEGOVA, RICS , IFRS.

Legi cu incidenta in activitatatea de evaluare:
evaluare: OG 24/2011
impozitare si alte prevederi fiscale persoana fizice si juridice:  Codul Fiscal (evaluare cladiri, reevaluari contabile, etc)
garantare: OUG 29/2011
retrocedari despagubiri: L255/2010, L10/2001,  L 18/1991, L 167/1997, L1/2000, Legea 247/2005
norme financiare:  Ordin 3055/2009 MFP
Alte legi si normative: Codul civil, Legea cadastrului ... 7/1996, Legea fondului funciar 18/1991, Legea 31/1990 Societiel comerciale,  L46/2008 Codul Silvic, Legea nr. 350/ 2001 privind amenajarea teritoriului si urbanismul, Legislatia de mediu precum si alte legi directe si conexe
standarde de contabilitate: IFRS, IAS

Concepte/definitii

Evaluare: este procesul/modalitatea prin care evaluatorul actionand in mod profesionist si in cunostinta de cauza identifica, defineste corect tipul valorii si determina valoarea (exprimata uzual in masa monetara).

Valoarea – 1. este o masura importantei a unor bunuri/proprietati/active/idei/principii necesara in stabilirea unor ierarhizari ale nevoilor existente la un moment dat ale unui individ sau unui grup. 2. Valoarea este o suma materializata ca plata pentru posesia/folosinta/dispozitia unui bun material sau nematerial si se exprima uzual in masa monetara. In functie de utilizarea si scopul stabilirii valorii aceasta se poate nuanta in mai multe tipuri de notiuni (pret, schimb, valoare de piata, justa, lichidare, investitie, impozitare, taxare, garantie, asigurare, etc.). (definitiile valorii pentru diferitele tipuri de valori sunt definite si in standardele de evaluare).

Evaluatorul – entitatea (persoana/firma) care utilizeaza in mod obiectiv, corect si pragmatic in baza rationamentului propriu si a informatiilor detinute,  respectand principiile, legislatia si metodele general acceptate (enuntate si precizate in standarde) in scopul determinarii unei/unor valori ale unor bunuri/proprietati materiale sau nemateriale (active necorporale).

Standarde – partea descriptiva a definitiilor, principiilor, regulilor si metodelor, generala acceptate, care stau la baza determinarii valorii de catre un evaluator.

 
Comments