Tipuri de lucrari ce se pot executa:
  • intocmirea documentatiilor cadastrale si topografice pentru intabulari in cartea funciara
  • intocmirea documentatiilor tehnice pentru obtinerea autorizatiei de construire
  • intocmirea planurilor de situatie necesare studiilor si proiectelor din domeniul constructiilor, al urbanismului, al amenajarii teritoriului, delimitarea unitatilor-administrativ teritoriale;
  • executarea masuratorilor necesare realizarii sau actualizarii sistemelor informationale specifice domeniului de activitate; 
  • intocmirea documentatiilor topografice privind stabilirea si evaluarea terenurilor aflate in patrimoniul societatilor comerciale cu capital de stat, potrivit legii; 
  • executarea masuratorilor si a lucrarilor tehnice necesare intocmirii documentatiilor privind exproprierea pentru utilitate publica; 
  • trasarea si materializarea pe teren a limitelor imobilelor si a constructiilor. 
  • intocmirea planurilor de amplasament si delimitare pentru inscrierea in cartea funciara 
  • intocmirea planurilor de situatie necesare studiilor de prefezabilitate sau fezabilitate de interes local; 
  • intocmirea planurilor parcelare;
lucrarile sunt realizate, de o echipa coordonata de catre Moholea Marius Razvan, autorizat sa execute lucrari de cadastru, geodezie si cartografie, categoria B si C, seria autorizat RO-AB-F nr. 0152. telefon (+4)0744.869.605 email: experterra.invest@gmail.com moholea@yahoo.com